Hồ Chí Minh – Sydney

680.000VNĐ

Hồ Chí Minh – Francisco

999.000VNĐ

27 Tháng Tư, 2017
Bài viết mẫu
12 Tháng Năm, 2017

 

 VÉ MÁY BAY ĐI QUỐC TẾ:

– Hà Nội – Yangon: 9USD

– Vinh – Viên Chăn: 9USD
– Hồ Chí Minh – Yangon: 39USD
– Hà Nội/ Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur/Singapore/Phnom Penh/Viên Chăn: 39USD
– Hà Nội/ Hồ Chí Minh – Băng Cốc: 29USD
– Hà Nội/ Đà Nẵng/ Hồ Chí Minh – Siem Riep: 39USD
– Hà Nội – Luang Prabang: 39USD
– Hồ Chí Minh – Jakarta: 39USD
– Hà Nội/Hồ Chí Minh – Quảng Châu: 59USD
– Hà Nội – Thành Đô: 59USD
– Hà Nội – Hồng Công: 99USD
– Hồ Chí Minh – Hồng Công: 59USD
– Hà Nội/Hồ Chí Minh – Thượng Hải/Bắc Kinh: 99USD
– Hà Nội/Hồ Chí Minh – Đài Bắc/Cao Hùng: 199USD
– Hà Nội/ Hồ Chí Minh/Đà Nẵng – Seoul/Busan: 299USD
– Hà Nội/ Hồ Chí Minh – Tokyo/Nagoya/Osaka/Fukuoka: 299USD
– Hà Nội/ Hồ Chí Minh – Sydney/Melbourne/London/Moscow/Frankfurt/Paris: 399USD

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:
Hotline: 0914.929.739

Địa chỉ: 290 Hàn Hải Nguyên Phường 10 Quận 11